Google+ Followers

13 Φεβ 2013

Το κενόδοξο σχέδιο ΑΘΗΝΑ


Του Νίκου Φακιολά

Έχει αναγγελθεί το σχέδιο με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάταξη των ΑΕΙ- ΤΕΙ και ως μια γενική παρατήρηση επισημαίνεται ότι κάθε καινούργιος Υπουργός Παιδείας, σαν Μεσσίας, επιχειρεί  μια δική του μεταρρύθμιση που συνήθως αποδεικνύεται πρόχειρη,  γραφειοκρατική, συγκεντρωτική, και αποτυχημένη με την ανεξήγητη διαστροφή να αφήσει το κενόδοξο στίγμα του. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές πρέπει να έχουν μεγάλο χρονικό βάθος και να ξεκινούν από τη Πρωτοβάθμια υποχρεωτική βαθμίδα.
Στο ίδιο περίπου πλαίσιο τοποθετείται και το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που όμως έχει επιπλέον αντιφατικές προβλέψεις.

Υποτίθεται ότι πραγματοποιείται για εξοικονόμηση πόρων, αλλά κυρίως μεταφέρει  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτήτριες/ές από μια πόλη στην άλλη χωρίς λογικά κριτήρια με αποτέλεσμα να δημιουργεί νέες ανισορροπίες και κοινωνικά προβλήματα.
Ο τρόπος εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση δεν υποδεικνύεται από καμιά τρόϊκα, αλλά είναι, υποθέτω,  άκριτη επινόηση εγκλείστων μυστικοσυμβούλων ενός αρμόδιου Υπουργείου.
Είναι δύσκολο να υπάρξουν οι επιχειρούμενες οργανικές συγχωνεύσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ακόμα και σε επίπεδο Περιφέρειας, διότι δεν διδάσκονται ομοειδή αντικείμενα σε καθένα από αυτά.
Η φιλοσοφία λειτουργίας των ΑΕΙ σε σχέση με τα ΤΕΙ είναι διαμετρικά αντίθετη, οι σπουδές στα ΑΕΙ έχουν κυρίως θεωρητικό προσανατολισμό, ενώ τα ΤΕΙ έχουν εφαρμοσμένο χαρακτήρα για εκπαίδευση μεσαίων στελεχών και πρόσχημα ανωτατοποίησης.
Δεν επιχειρείται με την ευκαιρία ανταγωνιστικότητα των ΑΕΙ με την προσθήκη αντικειμένων στην Αγγλική γλώσσα ή καινοτόμων, ούτε η αναβάθμιση των ΤΕΙ με ανάπτυξη των αναγκαίων προγραμμάτων και υποδομών.
Μπορεί πιθανόν να υπάρξει διοικητική συγχώνευση σε  ενιαία κεντρικά συμβούλια αρκεί να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του απασχολούμενου διοικητικού προσωπικού.
Η αναγκαστική μετακίνηση φοιτητών/ σπουδαστών/τριών θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στους ίδιου/ες, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις των οικογενειών τους που έχουν σχεδιάσει από το Λύκειο πως θα διαχειριστούν τις σπουδές των παιδιών τους.
Δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι η λειτουργία των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποτελεί πόλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των πόλεων, όπου βρίσκονται, και πολλές τοπικές δραστηριότητες έχουν προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα  και είναι δύσκολο να αναδιαρθρωθούν χωρίς αντιδράσεις.
Τα ΑΕΙ – ΤΕΙ συμβάλλουν και στην ανύψωση του γνωστικού και μορφωτικού επιπέδου σε περιφερειακό επίπεδο.
Η ύπαρξη ΑΕΙ – ΤΕΙ σε μια περιφέρεια εξασφαλίζει και την πολυπόθητη ουσιαστική και πολιτιστική συνοχή της.
Η διασφάλιση του ενδιαφέροντος και του εκπαιδευτικού επιπέδου των υποψήφιων φοιτητών/σπουδαστών/ τριών  μπορεί να επιτευχθεί με τροποποιήσεις στο σύστημα εξετάσεων, αποφυγή της απομνημόνευσης και βελτιωτικές αλλαγές στο όλο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο σχεδιασμός της Πολιτείας πρέπει να κάνει σοβαρές προβλέψεις για την ισοτιμία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μεταξύ των περιφερειών και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της μετανάστευσης σε χώρες εξωτερικού των πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ.