Google+ Followers

20 Οκτ 2013

Οι πολιτικές μας θέσεις


Η ανάγκη επιστροφής στο εθνικό νόμισμα τείνει να αποτελέσει σήμερα πλειοψηφική άποψη στον ελληνικό και στον κυπριακό λαό, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του νότου. Αυτό έγινε περισσότερο αντιληπτό ιδιαίτερα ύστερα από τη ληστρική επιδρομή στην Κύπρο. Η καταστροφική εμμονή σε ακραίες συνταγές λιτότητας, τα επονείδιστα δάνεια, αυτό το ίδιο το σκληρό ευρώ, καταστρέφουν την ελληνική οικονομία, αλλά και τις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, όπως έχει επισημανθεί από τους σημαντικότερους διεθνείς οικονομολόγους και αναλυτές αλλά και δικές μας οικονομοτεχνικές μελέτες.
Η ευρωζώνη χωρίς την ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρικής πολιτικής και οικονομικής ομπρέλας, οδηγεί σε αδιέξοδα. Σήμερα, βιώνουμε μια πρωτοφανή σύγχρονη ελληνική τραγωδία χωρίς ελπίδα αναστροφής, μια απέραντη φτώχεια που ποτέ δε ζήσαμε στο παρελθόν με το εθνικό μας νόμισμα, τη δραχμή.
Όμως, η ανατροπή του εθνοκτόνου Μνημονίου, δεν είναι εφικτή χωρίς την έξοδο από την ευρωζώνη, αφού το Μνημόνιο και το ευρώ αποτελούν μία απόλυτα αδιαχώρητη ενότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας συγκροτημένης πολιτικής κίνησης, που θα συνεργαστεί με φορείς που έχουν παρόμοιους κεντρικούς στόχους χωρίς αποκλεισμούς, εκτός και αν πρόκειται για πρόσωπα επιλήψιμου ή αμφιλεγόμενου ήθους.
Η ΔΡΑΧΜΗ, η Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση, εκπροσωπείται από στελέχη που δεν έχουν ανάμειξη στη Μνημονική υποτέλεια, από ενεργούς πολίτες από όλους τους επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους. Έχει επεξεργαστεί συγκροτημένο και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την έξοδο από την κρίση, για την οικονομική, πολιτική και διοικητική ανασυγκρότηση και ανόρθωση της χώρας.
Εκφράζει τον πατριωτικό σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο με κοινωνική αλληλεγγύη, με αποτελεσματικότητα, εντιμότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία, με ευαισθησία για το περιβάλλον και τους μη-προνομιούχους πολίτες, με προσήλωση στην αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας, στην εγχώρια παραγωγή, την απαλλαγή από την υποτέλεια των δανεικών. Αρνείται τον εθνομηδενισμό, την ισοπεδωτική πολυπολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Αντιστέκεται στην επέλαση του νεογερμανικού ιμπεριαλισμού, του διεθνούς καζινο-καπιταλισμού, στη σύγχρονη διεθνή «Ιερή Συμμαχία» της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας του τζόγου που απομυζά την πραγματική οικονομία του ανθρώπινου μόχθου.
Η ΔΡΑΧΜΗ, συνεργάζεται με συγκροτημένους πολιτικούς φορείς, κινήσεις και πρωτοβουλίες που έχουν παρόμοιους κεντρικούς στόχους και παράλληλα επιδιώκει την προώθηση συμμαχιών με ευρωπαϊκούς πολιτικούς φορείς με προτεραιότητα τις χώρες του νότου, επιδιώκοντας τη προώθηση της συμμαχίας των χωρών του νότου.
2,2 Προγραμματικές θέσεις
Η ΔΡΑΧΜΗ, η Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση, είναι πολιτικός φορέας με πέντε βασικούς άξονες αρχών και θέσεων : 1) την ανατροπή του Μνημονίου, 2) την επιστροφή στη δραχμή, 3) την αυτοδύναμη ανάπτυξη με εξορθολογισμό του κράτους, 4) την εθνική αξιοπρέπεια, 5) την κοινωνική δικαιοσύνη. Αναλυτικότερα η Κίνηση, προωθεί τις ακόλουθες προγραμματικές θέσεις :
Κατάργηση του Μνημονίου με επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τη δραχμή, με στάση πληρωμών του χρέους, αναδιαπραγμάτευση και κούρεμα του σε επίπεδα της τάξης του 70%, με επιμήκυνση αποπληρωμής του υπολοίπου, περίοδο χάριτος 2-3 ετών, διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων και εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου.
Eλληνοκεντρικό προσανατολισμό της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και όχι των αγορών και των τραπεζών, με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με αφετηρία το εθνικό συμφέρον, δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους και αποτροπή της φυγής τους στο εξωτερικό, αποτελεσματικό έλεγχο της λαθρομετανάστευσης, ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας και των δεσμών της χώρας με την Ομογένεια, προάσπιση της ιστορικής της συνέχειάς, με ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής μας κληρονομιάς στις επιστήμες, στις τέχνες και στα γράμματα.
Προώθηση της συμμαχίας των χωρών του ευρωπαϊκού νότου,  με προοπτική την έξοδο της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, από το ευρώ, τη χαλαρή συναλλαγματική σύνδεση των νομισμάτων τους, τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου του νότου, τη θέσπιση κοινών πολιτικών σε οικονομικές, δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, εμπορικές, τραπεζικές και νομισματικές πρακτικές, την πολιτική σύμπραξη για ισχυροποίηση της γεωπολιτικής τους ισχύος, τη διαπραγμάτευση των χρεών, την αξιοποίηση των ενεργειακών και πλουτοπαραγωγικών τους πόρων, την ανακήρυξη της ΑΟΖ του Ευρωπαϊκού νότου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Στήριξη της ελληνικής παραγωγής, της εγχώριας επιχειρηματικότητας και εσωτερικής κατανάλωσης, με ενίσχυση της απασχόλησης, του κοινωνικού κράτους, των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, με προοπτική την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και την προστασία του περιβάλλοντος.
Έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, της διακίνησης κεφαλαίων και των κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών συναλλαγών, διαχωρισμό ανάμεσα στις εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, δημιουργία επενδυτικής τράπεζας για τους Έλληνες της διασποράς και τους φίλους της χώρας και διατήρηση της Εθνικής Τράπεζας υπό κεντρικό κρατικό έλεγχο.
Προώθηση στρατηγικών επενδύσεων για την αυτοδύναμη ανάπτυξης της χώρας με εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, με άμεση αξιοποίηση του ενεργειακού, του ορυκτού πλούτου και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενίσχυση των υγιών βιομηχανικών και κατασκευαστικών μονάδων, της σύγχρονης και εναλλακτικής γεωργίας, της ιχθυοκαλλιέργειας, της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και λιπασμάτων, του ποιοτικού και θαλάσσιου τουρισμού, των αμυντικών προϊόντων, των ναυπηγείων, της φαρμακοβιομηχανίας, των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και καινοτομίας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών κέντρων εκπαίδευσης και έρευνας με αξιοποίηση Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν διεθνώς.
Περιστολή του κράτους και των δημόσιων δαπανών, δημιουργία προϋπολογισμών μηδενικής βάσης, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού χωρίς απολύσεις εκτός από περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, πάταξη της διαφθοράς, της ατιμωρησίας, της γραφειοκρατίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, καθιέρωση σταθερού, απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, ανόρθωση και εξορθολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποκατάσταση του δίκαιου κοινωνικού κράτους και της προστασίας των λιγότερο προνομιούχων πολιτών, ενίσχυση της ελληνιστικής παιδείας, των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού.
Προώθηση της πραγματικής δημοκρατίας και αποκέντρωσης αλλά με πρόταξη του γενικού συμφέροντος της χώρας απέναντι στον ακραίο τοπικισμό και συντεχνιασμό, εμμονή στη συλλογική προσπάθεια, αλλά και στην προσωπική ευθύνη,θέσπιση κανόνων αξιοκρατίας, διαφάνειας ελέγχων, επιβραβεύσεων και κυρώσεων για τους δημόσιους λειτουργούς, καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση της ομαλής λειτουργίας της δικαιοσύνης.
 Θεσμική καθιέρωση της στελεχιακής ανανέωσης σε θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, με δημιουργία ασυμβίβαστου κατάληψης θέσεων πέραν των δύο θητειών ( Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, κλπ) και ανάδειξη στελεχών με πολιτική συνέπεια, ανεπίληπτο βιογραφικό, γνώσεις, ικανότητες, αξιοσύνη και ήθος, με εμμονή σε υψηλές αρχές, αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά για την οικονομική και πολιτιστική αναγέννηση της χώρας
- See more at: http://www.drachmi5.gr/politiki-apopseis/oi-politikes-mas-theseis#sthash.mUwKcSJx.dpuf