Google+ Followers

27 Απρ 2014

Μονόδρομος η μετάβαση στη δραχμή για την ανατροπή του μνημονίου και την ανάσταση της πατρίδας

Η συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ, η έκδοση εθνικού νομίσματος, η συνετή διαχείριση της νομισματικής πολιτικής και η γενναία υποτίμηση της νέας δραχμής μέχρι 50% για την ανάκτηση της νεκρής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν τα αναγκαία μέσα για την ανατροπή του μνημονίου και την ελπιδοφόρα φυγή προς τα εμπρός. Το επιστημονικό μας επιτελείο έχει μελετήσει σε βάθος τα οικονομικοπολιτικά δεδομένα για τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, τις διαπραγματευτικές τακτικές, την πορεία του πληθωρισμού,κλπ., τις προβλεπόμενες συνέπειες και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά μέτρα πολιτικής.

Δημιουργία πάνω απο 1 εκ. θέσεων εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων κατά 20-30%
Η αρχική περίοδος της μετάβασης στη δραχμή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι 14 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων, διασφαλίζονται οι τραπεζικές καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, η σημερινή αγοραστική αξία των αμοιβών,η επάρκεια σε τρόφιμα,φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, κλπ. και προσαρμόζεται ομαλά η οικονομία στο εθνικό νόμισμα, χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισμούς. Η αναλογία ευρώ προς δραχμή θα είναι 1: 2, δηλ. 100 ευρώ θα ισούνται με 200 δραχμές. Προβλέπεται η μείωση της ανεργίας κάτω του 10% που συνεπάγεται άνω του 1εκ. θέσεων εργασίας. Επίσής, αύξηση των μισθών και των συντάξεων κατά 20% μετά τους αρχικούς 14 μήνες, στη διάρκεια των οποίων διατηρείται η σημερινή αγοραστική τους αξία με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Το αγροτικό εισόδημα αυξάνεται άνω του 30% και το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματικότητα κυρίως στον τουρισμό και  τις εξαγωγικές δραστηριότητες.
Αναβάθμιση και εξορθολογισμός της δημόσιας υγείας, ασφάλισης και πρόνοιας
Αναβαθμίζεται η δημόσια υγεία και το κράτος πρόνοιας, η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα, επανέρχεται το εφ’ απαξ στα πρότερα δεδομένα με ανώτερο πλαφόν τις 100.000 νέες δραχμές( 50.000 ευρώ), θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πραγματικά αναξιοπαθούντες πολίτες, ενισχύεται το σύστημα οικογενειακής μέριμνας και βοήθειας στο σπίτι ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, όπως και τα κΑΠΗ που μετονομάζονται σε Λέσχες Φιλίας. Λαμβάνονται ισχυρά και αποτελεσματικά  μέτρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και την προστασία της Ελληνίδας μητέρας. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία εντάσσεται στο ΕΣΥ, όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στο ΙΚΑ και όλοι οι φορείς πρόνοιας στον ΕΟΠ ( Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), με ενιαίους, σύγχρονους κανόνες υγείας, ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.  Ενισχύεται η δημόσια παιδεία και ιδιαίτερα τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και δημιουργούνται Πανεπιστημιακές σχολές υψηλού επιπέδου  με διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, για την προσέλκυση πολλών ξένων φοιτητών και Ελλήνων Πανεπιστημιακών από όλο τον κόσμο με τη μορφή ιδρυμάτων και τη σύμπραξη του κράτους, φορέων και ιδιωτών.
Μείωση των δανείων κατά 50% και αποτροπή κατάσχεσης κατοικιών
Προστατεύονται οι δανειολήπτες αφού τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ μειώνονται κατά 50%, και καθιερώνονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για αποδεδειγμένα δίκαιες περιπτώσεις και δημιουργείται Στεγαστική Τράπεζα για  αποτροπή πλειστηριασμού κατοικιών, κατά το πρότυπο του Ρούσβελτ το 1937.  Για δάνεια άνω των 100.000 ευρώ, προβλέπεται αναλογικά μικρότερη διασφάλισή τους, ενώ οι περιπτώσεις θαλασσοδανείων αντιμετωπίζονται δικαστικά.
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δημοσίου
Καθιερώνεται ενιαίος μηχανογραφημένος κωδικός αριθμός (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), θεσπίζεται αντικειμενικοποίηση, εκσυγχρονισμός και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, μείωση του ΦΠΑ, πάταξη της φοροδιαφυγής και αποκλεισμός των μεσαζόντων από μεγάλες κρατικές προμήθειες. Προωθούνται σύγχρονες αρχές διοίκησης με ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επιβολή αυστηρών κυρώσεων, εκσυγχρονισμό και επίσπευση  απονομής της δικαιοσύνης, προαγωγή της αξιοκρατίας, της διαφάνεια, της  αποτελεσματικότητας.
Ανάπτυξη
Προβλέπεται η στήριξη της εσωτερικής ζήτησης και εγχώριας παραγωγής, με προώθηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας στον ορυκτό,  ενεργειακό πλούτο και την εναλλακτική ενέργεια, τον ποιοτικό τουρισμό,την κοινωνική φροντίδα,τη σύγχρονη γεωργία, τη βιομηχανία ποτών και τροφίμων,τη βιομηχανία λιπασμάτων, των αμυντικών προϊόντων, της φαρμακοβιομηχανίας, των ναυπηγείων των μηχανολογικών κατασκευών και ανταλλακτικών,του ιματισμού και της μόδας, της ναυτιλίας και τροφοδοσίας πλοίων, των κατασκευών και δομικών υλικών, την τσιμεντοβιομηχανία και χαλυβουργία, τις μεταφορές και logistics, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα, την καινοτομία και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα με τη δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων υψηλού επιπέδου.
Εθνικά θέματα και παράνομη μετανάστευση 
Αναζητούνται και διασφαλίζονται διεθνή ερείσματα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου ως ανάχωμα απέναντι στην γερμανοποίηση της Ευρώπης, αλλά και σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Κίνα, Ρωσία κλπ. Προωθείται η ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Διασφαλίζεται η εθνική ταυτότητα και τα συμφέροντα της χώρας με ελληνοκεντρικό προσανατολισμό, χωρίς ιδεοληψίες και ακραίες αντιλήψεις, με στήριξη του πολιτισμού, των τεχνών, του περιβάλλοντος και των παραδόσεων, με ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια, με προαγωγή της αμυντικής  ικανότητας και αμυντικής μας βιομηχανίας. Επιλύεται άμεσα το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης με απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος που δεν έχει αποκτηθεί νόμιμα και δημιουργία σώματος δίωξης δουλεμπορίας, οι νόμιμοι μετανάστες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και καθιερώνεται επιλεκτική εισροή ενσωματώσιμων μεταναστών μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού, παράλληλα με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
Οι πέντε βασικές θέσεις 
Η υπόθεση ότι το μνημόνιο μπορεί να ανατραπεί χωρίς έξοδο από το θανατηφόρο ευρώ, αποτελεί μια κορυφαία ανοησία, ένα πολιτικάντικο ψέμα. Γιατί το ευρώ είναι απόλυτα αλληλένδετο με το μνημόνιο και τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία, η οποία δεν έχει τέλος. Η «ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση», προτάσσει πέντε βασικά αστέρια-θέσεις : 1) την ανατροπή του μνημονίου με μετάβαση στη δραχμή, 2) το νοικοκύρεμα του κράτους, 3)την αυτοδύναμη ανάπτυξη, 4)την εθνική αξιοπρέπεια, 5)την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει Ελληνικό και ταυτόχρονα Δημοκρατικό προσανατολισμό. Συμπλέει  με την Ευρώπη της ειρήνης, της σύγκλισης, της αλληλεγγύης των λαών. Αλλά πρώτα με την Ελλάδα. Το συγκροτημένο, σοβαρό, ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας, που είναι δεκτικό συζητήσεων, και προτάσεων, περιλαμβάνει πολλά άλλα σημεία που μπορεί να αναζητηθούν στις  ιστοσελίδες μας www.drachmi5.gr και www.odosdrachmis.com, στο Facebook, στα φυλλάδιά μας και ειδικότερα στο βιβλίο «Η μετάβαση στη δραχμή».

- See more at: http://www.drachmi5.gr/politiki-apopseis/monodromos-i-metavasi-sti-drahmi-gia-tin-anatropi-toy-mnimonioy-kai-tin-anastasi#sthash.ipKbo4Wg.dpuf