Google+ Followers

31 Μαρ 2013

Με πολλά ερωτηματικά η προφυλάκιση του Γιώργου και Αντρέα Κουρή
Η αναπάντεχη προφυλάκιση των κκ. Γεώργιου και Ανδρέα Κουρή  και μετόχων και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ του τηλεοπτικού σταθμού ALTER, εξέπληξε και προξένησε πολλά ερωτηματικά. Η προφυλάκιση έγινε με το πρωτοφανές σκεπτικό ότι «οι κατηγορούμενοι είναι πολυ πιθανον να διαπράξουν νεα εγκλήματα». Είχε προηγηθεί δήλωση του ήδη προφυλακισθέντος διευθύνοντος συμβούλου και μεγαλομετόχου του τηλεοπτικού σταθμού ALTER ότι εκτελούσε απλώς εντολές τους, κάτι που ρητώς είχε αρνηθεί σε προηγούμενη δίκη όπου και καταδικάστηκε ως υπόλογος υπεύθυνος για τα χρέη του ALTER, οπου ανελαβε πληρη ευθυνη για τις πραξεις και αποφασεις του, χωρις καμια αμεση η εμμεση αναφορα στον Γ. Κουρη η τον Α. Κουρη. Στο επίμαχο διάστημα, ο κ.  Γ. Κουρής εκποίησε  μεγάλη κτηματική του περιουσία στην Κεφαλλονιά ύψους 6 εκ. ευρώ την οποία κατέθεσε στο ταμείο του ALTER  για να εκπληρωθούν σχετικές υποχρεώσεις, αλλά ο κ. Γιαννίκος που είχε τη διαχείριση δεν απέδωσε σχετικό λογαριασμό.


Ο Ν.2523/97 σαφώς εξαιρεί τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εταιρειών για ευθύνες έναντι χρεών και το ίδιο ισχύει κατά  πάγια πρακτική του ΙΚΑ και ειδικότερα με την εγκύκλιο αρ. 9, αριθ. Πρωτοκ., Ε33/31, 4/2/2013.  Από την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους του ΙΚΑ και την πάγια πρακτική, είναι πλέον από προφανές ότι ο κ. Ανδρέας Κουρής ως μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  και ο κ. Γεώργιος Κουρής ως  μη εκτελεστικό μέρος του ALTER, δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εχόντων σχετική ευθύνη. Σε πρόσφατη μάλιστα σχετική δίκη για το ίδιο θέμα, που αφορούσε χρέη του ALTER προς το ΙΚΑ  υπήρξε απαλλαγή του Ανδρέα Κουρή για τον ίδιο λόγο.

Ο κ. Γιαννίκος, εκτός από μεγαλομέτοχος του σταθμού, είχε την απόλυτη διευθυντική και διαχειριστική ευθύνη, όπως  καταγραφεί στο καταστατικό της εταιρείας και είχε συμφωνηθεί εγγράφως και προφορικώς, ενώ καμιά απολύτως απόφαση δε φέρει την υπογραφή των κκ.Γεωργίου και Ανδρέα Κουρή. Η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών του κ. Γιαννίκου, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάθεσή του, εκτός του ότι διαψεύδεται από τους εμπλεκόμενους στη διοίκηση του σταθμού, αντίκειται  στην πάγια πρακτική  προσωποποίησης της ευθύνης για συγκεκριμένο εκτελεστέο έργο.

Αυτό αφορά την καθημερινή πρακτική και αναφέρεται σε Πανεπιστημιακά συγγράμματα  και ειδικότερα στο μάθημα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, το  οποίο διδάσκω προσωπικά και έχω συγγράψει σχετικά άρθρα και βιβλία. Η διάχυση της ευθύνης σε πρόσωπα που δεν έχουν οριστεί ως έχοντα συγκεκριμένο ρόλο, είναι αντιδεοντολογική και αντίκειται στις βασικές αρχές της διοικητικής επιστήμης, όπως και της κοινής λογικής, η οποία κατ’ επέκταση αποτελεί τη βάση της νομικής και δικαστικής πρακτικής. Εφ’ όσον γίνει αποδεκτή,  τότε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εταιριών, ιδιωτικών ή δημόσιων, αλλά και Δήμων  ή και Συλλογικών φορέων, θα ήταν συνυπεύθυνοι και θα συνωστίζονταν στις φυλακές, στην περίπτωση που οι εντεταλμένοι για συγκεκριμένο έργο υπέπιπταν σε κολάσιμο παράπτωμα.

Η πρακτική της προσωποποίησης και της μη διάχυσης της ευθύνης ακολουθείται διεθνώς, αλλά και κατά παράδοση στη χώρα μας, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά ως Πανεπιστημιακός δάσκαλος και πρώην Διοικητής του ΙΚΑ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας μου προώθησα την ισχυρή αυστηροποίηση της νομοθεσίας και πρακτικής για τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής, γεγονός που αποδεικνύεται από σχετικά στοιχεία. Η αναγκαία αυστηροποίηση για το ίδιο θέμα, δε σημαίνει ότι πρέπει να οδηγούμαστε σε ακραίες ενέργειες, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της υπερβολής και της αδικίας.

Η προφυλάκιση των κκ. Ανδρέα και Γεωργίου Κουρή με το παράδοξο και πρωτοφανές αιτιολογικό ότι «είναι ύποπτοι διάπραξης νεων  εγκλημάτων», δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Λέγεται ότι, ο κ. Γ Κουρής ειδικότερα, είναι στοχοποιημένος, επειδή είναι μη ελέγξιμος  και συχνά εκφράζει μια διαφορετική άποψη απ’ αυτήν που πρυτανεύει ανάμεσα στην καθεστηκυία τάξη.  Είναι γνωστό μάλιστα ότι, υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή, κάτι που και ο υπογράφων υποστηρίζω. Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι, μόνο ο τηλεοπτικός σταθμός ALTER, σε αντίθεση με άλλα μεγάλα κανάλια με σοβαρότατα οικονομικά ανοίγματα, δεν υποβοηθήθηκε στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης και τελικά έκλεισε.  Γεγονός είναι ότι, στην εποχή μας επιζητείται από την κοινή γνώμη να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις για όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα και μάλιστα πολλές φορές, χωρίς αυτό να προκύπτει ευθέως από επιλήψιμε ενέργειες.

Η μη συμμετοχή των κκ. Ανδρέα και  Γεώργιου Κουρή, μετόχων του ALTER στη διοίκηση του σταθμού, είναι πασίγνωστη στη δημοσιογραφική «πιάτσα» και υπάρχουν άπειρα περιστατικά που την επιβεβαιώνουν. Ως μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, δεν είχαν το δικαίωμα να ενεργήσουν μονομερώς και να καταβάλλουν αυτοτελώς τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς τη μεσολάβηση του διευθύνοντος κ. Γιαννίκου. Επισημαίνεται εδώ ότι, άλλες επιχειρήσεις του τελευταίου όπως η εβδομαδιαία εφημερίδα Επενδυτής, ραδιοφωνικοί σταθμοί, κλπ.,όπου ο πατέρας και υιός Κουρής δεν έχουν καμιά συμμετοχή, φέρεται να έχουν παρόμοια προβλήματα ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων προς το δημόσιο και το ΙΚΑ. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με επιχειρήσεις όπου την εκτελεστική ευθύνη φέρουν ο πατέρας και γιος Κουρής.

Με τον κ. Γεώργιο Κουρή διατηρώ επί σειρά ετών μακραίωνη στενή προσωπική φιλία, αν  και με συγκρούσεις κατά διαστήματα, η οποία μου επιτρέπει να γνωρίζω πολλές πλευρές των δραστηριοτήτων και του χαρακτήρα του. Γνωρίζω ότι από πεποίθηση, σε επιλεγμένες αλλά  όχι  σε όλες  τις  δημοσιογραφικές του δραστηριότητες, δεν είχε και δεν έχει  καμία απολύτως συμμετοχή ή παρέμβαση στις οικονομικές και διοικητικές πράξεις, αλλά ούτε και σε ζητήματα πολιτικών κατευθύνσεων. Αυτό ισχύει κατ΄ εξοχήν για το τηλεοπτικό κανάλι ALTER όπως και για το συγκρότημα του Real News σήμερα, σε αντίθεση με την εφημερίδα Αυριανή και το Κανάλι 29 παλαιότερα.
Στο παρελθόν, του ζήτησα να παρέμβει ώστε να μου δοθεί η  ευκαιρία για υποστηρίξω τον εαυτό μου σε εκπομπή του ALTER που καταφερόταν εναντίον μου, αλλά  εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον κ. Κ. Γιαννίκο, πως  σε καμία  περίπτωση και σε κανένα απολύτως θέμα για οικονομικά, διοικητικά και πολιτικά ζητήματα, δε θα παρεμβαίνει ή θα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η συζήτηση μας οδήγησε σε μεταξύ μας διαξιφισμό, αφού επέμενε ότι η συμφωνία της μη παρέμβασής του στο κανάλι, φτάνει και μέχρι του σημείου να μην του επιτρέπει να συνηγορήσει για την  τηλεοπτική εμφάνιση ενός  προσωπικού του φίλου, ακόμα και σε θέμα που τον αφορά προσωπικά.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αήθους επίθεσης που είχε εξαπολύσει παλαιότερα από τον ALTER, ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε για  το λόγο αυτό, σε βαρύτατες ποινές και αποζημίωσή μου με 50.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση, την οποία και τελικά κατέβαλλε. Την ίδια εποχή, ο κ. Κουρής για το ίδιο θέμα με υποστήριξε από την εφημερίδα Αυριανή, την οποία ήλεγχε και κατηύθυνε ο ίδιος, σε αντίθεση με το τηλεοπτικό κανάλι ALTER, που ήταν και το μόνο που με μεταχειρίστηκε με αυτόν τον αήθη τρόπο για το οποίο, όπως ανέφερα,  καταδικάστηκε ο υπό τον κ. Γιαννίκο γνωστός δημοσιογράφος του «κίτρινου τύπου».
Γνωρίζω περίπτωση ενός  άλλου κοινού γνωστού στον οποίο ο κ. Κουρής αρνήθηκε παρόμοιο αίτημα και ο οποίος από τότε απομακρύνθηκε και δεν επιθυμεί όποια επαφή μαζί του. Όπως και στην περίπτωση με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, έτσι και σ’ αυτήν του κοινού γνωστού, επανειλημμένα τηλεφώνησα στο διευθυντή του ALTER κ. Κοσμά Σφαέλο για  θέμα του κοινού γνωστού, ο οποίος θεώρησα ότι αδικείται από τον τρόπο που παρουσίαζε το κανάλι υπόθεση που τον αφορούσε. Αλλά ο κ. Σφαέλος, αμειβόμενος με τεράστια ποσά από τον κ. Γιαννίκο και υπηρετώντας απόλυτα τις βουλές και εντολές του τελευταίου, απαξίωσε να μου απαντήσει, αν και γνώριζε πολύ καλά την προσωπική μου σχέση με τον κ. Κουρή.