Google+ Followers

8 Νοε 2014

Η αναγκαιότητα, η σημασία και η θετική συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Ανεξάρτητα από την τρέχουσα οικονομική κρίση, είναι δεδομένο ότι, η παιδεία στη χώρα μας  παράγει ανέργους. Δαπανούμε τεράστιο παραγωγικό πλούτο σε υποδομή, ανθρωποώρες διδασκαλίας και διδασκομένων για να εκπαιδεύσουμε νέα παιδιά που οδεύουν στη μακροχρόνια ανεργία ή στην ετεροαπασχόληση. Παράγουμε πολλούς δικηγόρους, δημοσιογράφους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, θεολόγους, ιστορικούς, ανθρωπολόγους, διεθνολόγους, "τουρκολόγους", πολλούς περισσότερους  από όσους  χρειάζεται η ελληνική αγορά εργασίας. Και η πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη για αυτό. Όμως, έχει και η κοινωνία τη δική της
ευθύνη. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι οι νέοι, δεν έχουν συνειδητοποίηση στο βαθμό που απαιτείται ότι, τουλάχιστον σε δεύτερο στάδιο αφού τελείωσαν τις σπουδές τους που συχνά δεν οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση, οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την κατεύθυνση της περαιτέρω κατάρτισης που θα ακολουθήσουν για να διεκδικήσουν μια θέση στον ήλιο της αγοράς εργασίας.

Αν η επιλογή της επαγγελματικής κατάρτισης γίνει επιπόλαια χωρίς το σωστό Ε.Π., τότε αλίμονο. Το δις εξαμαρτείν...

Ο Ε.Π. μπορεί να παρέμβει θετικά στη σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, έτσι ώστε να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, δηλ. η αδυναμία της προσφοράς εργα΄σιας να συμπέσει με τη ζήτηση. Ο σωστός Ε.Π. μπορεί να οδηγήσει  σε επιλογές επαγγελμάτων που ταιριάζουν με την προσωπικότητά του καθένα και ταυτόχρονα έχουν θετικές εργασιακές προοπτικές. Και το αντίθετο: να αποτρέψει πολλούς νέους και ιδιαίτερα όσους έχουν χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, αμφίσημη ή αδύναμη θέληση, να επιλέξουν κορεσμένα επαγγέλματα.

Ο Ε.Π. μπορεί επίσης να συμβάλλει ορθολογικά και αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές επιλογές ώριμων εργαζομένων που εγκαταλείπουν μια παλαιότερη ειδίκευση λόγω κορεσμού της και απώλειας εργασίας. Επίσης, καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος του όσον αφορά την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας και ενσωμάτωση στην κοινωνία, των γυναικών, των ΑΜΕΑ, των αποφυλακισμένων, των μειονοτήτων, των μεταναστών.

Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις ο Ε.Π. μπορεί να συμβάλλει στον οικογενειακό προγραμματισμό, στην αναστροφή της υπογεννητικότητας του ελληνογενούς πληθυσμού και στην αναγκαία ενσωμάτωση των αλλογενών νόμιμων μεταναστών στο ελληνικό, οικονομικό κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Ο θεσμός μπορεί επίσης να συμβάλλει στην αναγκαία αποκέντρωση και αποαστικοποίηση του πληθυσμού με στροφή στη γη και στη θάλασσα, σε καινοτόμες δραστηριότητες, σε αποδοτική πολυαπασχόληση, σε εργασία από απόσταση,κλπ.

Ο Ε.Π. αν και αξιοποιείται συνήθως από τις περισσότερες εύπορες οικογένειες, είναι περισσότερο αναγκαίος για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Γιατί η σωστή επιλογή επαγγέλματος στην περίπτωσή τους έχει αυτονόητα μεγαλύτερη σημασία για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Με αυτήν την έννοια, ο Ε.Π., μπορεί να συμβάλλει  στο διεμβολισμό των ταξικών διαφορών και να επιτρέψει σε ιδιαίτερα ικανά άτομα να αποδώσαν επαγγελματικά για το καλό το δικό τους και της κοινωνίας.

Η καλή λειτουργία του Ε.Π. μπορεί να χρησιμεύσει ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την ορθολογική χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, επαγγελματικού προγραμματισμού και πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας και σε τελευταία ανάλυση, για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας.

Η σημασία, η βαρύτητα του επαγγελματικού προσανατολισμού, των σωστών επαγγελματικών επιλογών πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητή με όλη την τεράστια σημασία της.  Η επαγγελματική διαδρομή, η εργασία είναι μέρος της ζωής μας, αφού μέσα σ’ αυτήν εργασία δαπανάμε  το ένα τρίτο της ζωής μας.  Χωρίς την εργασία  ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται. Η επιλογή του είδους της εργασίας, του επαγγέλματος, είναι η πιο κρίσιμη απόφαση ζωής, Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε μόνο μια φορά.