24 Ιουν 2015

Δημιουργία 1,3 εκ. θέσεων εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων κατά 20-30% με μετάβαση στη δραχμή


Ύστερα απο τα αδιέξοδα των διαπραγματεύσεων, αναρωτιέμαι γιατί δε συζητάμε  την πρόταση του «κακού»  Σόϊμπλε για συντεταγμένη προσωρινή ή μόνιμη έξοδο από το ευρώ, έκδοση εθνικού νομίσματος με κλειδωμένη ισοτιμία σε αναλογία 1 ευρώ = 1,6 δραχμές (υποτίμηση μέχρι 40%) και βοήθεια από μέρους των «Εταίρων», όπως δήλωσε ο ίδιος, προδικάζοντας ότι είναι συζητήσιμη και η διευθέτηση του χρέους.

Σύμφωνα με μελέτες μας, η  αρχική περίοδος της μετάβασης στη δραχμή, κατά την οποία μπορεί να συνυπάρχει και το ευρώ όπως έγινε και στην περίοδο της εισαγωγής του και ισχύει σε πολλές χώρες, θα διαρκέσει 6-14 μήνες. Η στοχευμένη διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία με έκδοση εθνικού νομίσματος σε επίπεδα της τάξης του 10-20% του ΑΕΠ,  θα προσδώσει αναπτυξιακή δυναμική στην ελληνική οικονομία, στρέφοντας την κατανάλωση στην εσωτερική ζήτηση και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η επάρκεια σε τρόφιμα,φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, κλπ., μπορεί ασφαλώς να διασφαλιστεί με διακρατικές συμφωνίες, με συναλλαγματικά διαθέσιμα από τον τουρισμό και τις αυξημένες εξαγωγές και ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής. Άλλωστε το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να στηριχθούμε σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, προδικάζει  μια τέτοια δυνατότητα.
Με την ανατροπή του αποπληθωρισμού, την αναθέρμανση της οικονομίας αλλά με έλεγχο της υπερθέρμανσης, δηλ. του υπερπληθωρισμού, την παραγωγική ανασυγκρότηση και αναπτυξιακή δυναμική, προβλέπεται σταδιακά μείωση της ανεργίας κάτω του 10% με τη δημιουργία πάνω από 1,3 εκ. θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης, σταδιακή αύξηση των μισθών και των συντάξεων κατά 20% μετά τους αρχικούς 14 μήνες, στη διάρκεια των οποίων διατηρείται η σημερινή αγοραστική τους αξία με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Το αγροτικό εισόδημα  θα αυξηθεί άνω του 30% και το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματικότητα κυρίως στον τουρισμό και  τις εξαγωγικές δραστηριότητες.
Οι τραπεζικές καταθέσεις και τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, διασφαλίζονται σε αναλογία 1 : 1. Αυτό σημαίνει ότι, τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ θα αντιστοιχούν σε 100.000 δραχμές, μειώνονται δηλ. κατά 50%. Παράλληλα δημιουργείται Στεγαστική Τράπεζα για  αποτροπή πλειστηριασμού κατοικιών, κατά το πρότυπο Ρούσβελτ το 1937.  Για δάνεια άνω των 100.000 ευρώ, προτείνεται αναλογικά μικρότερη διασφάλισή τους, ενώ οι περιπτώσεις θαλασσοδανείων αντιμετωπίζονται δικαστικά.
Η εγχώρια παραγωγή η οποία αν και συρρικνούμενη τα τελευταία χρόνια, καλύπτει και σήμερα το 20% περίπου του συνολικού ελληνικού ΑΕΠ, ( αυτό ως απάντηση σε όσους αδιάβαστους λένε ότι δεν παράγουμε τίποτα), ενισχύεται με προώθηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας κυρίως στον ορυκτό και ενεργειακό πλούτο, τον ποιοτικό τουρισμό, τη ναυπηγική βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, τις σύγχρονες τεχνολογίες, τη σύγχρονη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τη  ναυτιλία και τροφοδοσία πλοίων. Επί μέρους τομείς ειδικής μέριμνας είναι, η  βιομηχανία λιπασμάτων, αμυντικών προϊόντων, ο ιματισμός και η μόδα, οι κατασκευές, η τσιμεντοβιομηχανία και χαλυβουργία, οι μεταφορές και τα logistics, η έρευνα, η καινοτομία, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα η δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων υψηλού επιπέδου. Σ’ αυτές και μόνο σ’ αυτές τις γραμμές και θέσεις υπάρχει ελπίδα για τον τόπο. Η εμμονή στο καταστροφικό ευρώ ή η παράταση της αβεβαιότητας, θα καταστρέψουν τη χώρα και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου