Google+ Followers

29 Σεπ 2015

Η αμαρτωλή Blackrock σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος με γραφείο στην Αθήνα


Της Κάτιας Νταβράνη

Και επίσημα στην Ελλάδα βρίσκεται η αμαρτωλή BlackRock Solutions, καθώς κέρδισε τον διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδας και αναλαμβάνει ανεξάρτητος σύμβουλος για την εκπόνηση στρατηγικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων..

Με βάση τις δεσμεύσεις του Μνημονίουη ΤτΕ σε συνεργασία με το ΤΧΣυποχρεούται να καταρτίσει, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test, αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείωνη οποία θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων από το υποακέτο των 25 δισ.

 

Οπότεη BlackRock Solutions, ο βραχίονας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών του αμερικανικού επενδυτικού οργανισμούκέρδισε τον διαγωνισμό που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου με αντικείμενο την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής στρατηγικής για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείωνΠρόκειται για έναν οδικό χάρτη που θα στοχεύει στην επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματοςμε οριοθέτηση εν συνεχεία συγκεκριμένων στόχων από τις τράπεζεςκαι παρακολούθηση των επιδόσεών τους από το ΤΧΣ.

 

Ταυτόχροναη Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να υποβάλειως το τέλος Οκτωβρίουέκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζώνΗ έκθεση θα στηρίζεται, προφανώςστα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AssetQualityReview- AQR) που ολοκληρώνει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM).

 

Μαζί με την έκθεση κατηγοριοποίησης η ΤτΕ θα αξιολογεί και την ικανότητα της κάθε τράπεζας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανά κατηγορία δανείων.

 

Σημειώνεται ότι ήδη οι θεσμοί έχουν ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους για την επίπτωση των capital controls στον κύκλο εργασιών και τα υπόλοιπα μεγέθη των εταιρειώνελατών τους με κλαδική ανάλυση.

 

Έκανε γραφείο στην Αθήνα

Η BlackRock Solutions έστησε γραφείο στην Αθήνα το οποίο στελεχώθηκε από περίπου 10 συνεργάτεςμε επικεφαλήςσύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πρώην ανώτερο στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔο οποίος έχει μακρά θητεία στην αγορά των private equity funds.

 

Το χρονοδιάγραμμα

ΟκτώβριοςΜέσα στον Οκτώβριοτο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων συγκεντρώνει καίριες δράσειςη πρόοδος των οποίων συνδέεται και με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησηςΟ στόχος είναι να αποδεσμευτούν σταδιακά από το σύστημα κεφάλαια που σήμερα «απορροφώνται» από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι δεν διοχετεύονται στην οικονομία.

 

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείωνενώ ως τα τέλη Οκτωβρίου η ΤτΕ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζώνκαθώς και αξιολόγηση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», το ΤΧΣ θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώσύμφωνα με το μνημόνιοομάδα εργασίας θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείωνΟι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών.

 

ΝοέμβριοςΩς τα τέλη Νοεμβρίουη κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείωνμεταξύ άλλων με τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλωντη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής και την τροποποίηση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

 

Επίσηςως τα τέλη Νοεμβρίουτο ΤΧΣσε συνεννόηση με την ΤτΕθα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείωνΗ ΤτΕ θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαριστές.

 

ΔεκέμβριοςΜέχρι τα τέλη του έτουςοι αρχές  θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη και θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης.

 

Φεβρουάριος – Μάρτιος: H ΤτΕ ως τα τέλη Φεβρουαρίου θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείωνενώ ως τα τέλη Μαρτίου θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίαςο οποίος πάντως άμεσα θα εφαρμοστεί με κάποιες βελτιώσειςΗ κυβέρνηση οφείλει δενα θεσπίσει νομοθεσία για τη διευκόλυνση της ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων.

 

Ο ιδρυτής της BlackRock έχει «υψηλές» γνωριμίες και επιρροή

Σύμφωνα με το newsbomb.gr, η αμερικάνικη εταιρεία BlackRock, o ιδρυτής της οποίας Laurence D.Fink, ο Larry δηλαδήμιλά με οποιονδήποτε ηγέτη ανά τον κόσμο ότι ώρα το θελήσειδεν επενδύει πουθενά εάν δεν καλύπτεται από τον κανόνα «Αλφα», δηλαδήεπένδυση με απόδοση μεγαλύτερη του ρίσκου.

 

Μια εταιρεία που έχει ευεργετηθεί εντυπωσιακά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίσητι δουλειά έχει να αναλάβει τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων»; Πόσο ασφαλής νιώθει να αγοράσει τα δάνεια ανθρώπων τα οποία δε μπορούν να εξυπηρετηθούν εδώ και χρόνιαΤα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ορισμένες φορές τα σκεπτόμαστε

 

Η τρόικα ορίζει τα «κοράκια»

 

Τον Δεκέμβριο του 2013 το επίσημο ευρωπαϊκό έντυπο «European Observer» καταγγέλλει ανοιχτά πως η τρόικα είναι αυτή που ορίζει ποιους (με αδιαφανείς διαδικασίεςχρηματοοικονομικούς συμβούλους θα προσλάβουν οι χώρες που διέρχονται κρίσηΤα απίστευτα ποσά με τα οποία πληρώνονται τα πολυεθνικά «γεράκια» ή «κοράκια» της αγοράς καταλήγουν να επιβαρύνουν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού τον φορολογούμενο!

 

Την περίοδο 2004-2012 πληρώθηκαν από την ελληνική πλευρά 1,116 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάφορους χρηματοοικονομικούς συμβούλουςανάμεσά τους και η BlackRock! Φυσικά το ποσό αυτό συνάντησε στο ταμείο τον Έλληνα φορολογούμενοΠοιον άλλον;

 

Μάλιστατο θέμα τότε είχε καταγγελθεί και στην ελληνική Bουλή από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑΑλέξη Τσίπρα (με αφορμή το δημοσίευμά του “European Observer”). Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ παρατηρούσε μεταξύ άλλων τις «αδιαφανείς και εξόχως προβληματικές αναθέσεις μελετών σε εταιρείες για την παροχή συμβουλών σε χώρες υπό καθεστώς μνημονίου»!!!

 

BlackRock, Solar: Φωτοβολταϊκά ή θερμοσίφωνες;

Πάντωςγύρω από την εγκατάσταση της BlackRock στην Ελλάδαεπικρατούν διάφορα σενάριαΤο ισχυρότερο είναι αυτό που θέλει την εταιρεία να δραστηριοποιείται στην Αθήνα υπό την παραπλανητική επωνυμία «Solar». Πάντωςτα στελέχη της «Solar» τότε μετακινούνταν με αυστηρά μέτρα προστασίας.

 

Λίγο αντιφατικό για μία εταιρεία που φανερά τουλάχιστον ασχολείται με θερμοσίφωνες ή φωτοβολταϊκά.

 

Σε ρεπορτάζ των New York Times (Susanne Craig) τον Μάρτιο του 2012 περιγράφεται η εταιρεία να διαθέτει γραφεία σε ένα από τα υποβαθμισμένα σημεία του κέντρου της Αθήναςανάμεσα σε στριπτιζάδικα και εγκαταλελειμμένα κτήριαΣύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζο άνθρωπος που έτρεξε το συγκεκριμένο project για λογαριασμό της BlackRock στην Αθήναείναι ο Craig Phillips τον οποίον συνάντηση η συντάκτρια αν κρίνουμε από τη λεπτομέρεια που περιγράφει ότι ο Craig διατηρεί την αφίσα στο γραφείο του μιας ταινίας του 1973 η οποία δεν είναι άλλη από αυτή του«Εξορκιστή»...

 

Πολλά λέγονταν για την συγκεκριμένη «κεκαλυμμένη» παρουσία των στελεχών της εταιρείας στην ΑθήναΤόσα πολλά ώστε να αναρωτιέται κάποιος εάν πρόκειται και για μυθεύματαΊσως εν τέλει να αποτελεί «μύθευμα» και ο… ισχυρισμός ότι το πρώτο συμβόλαιο της εταιρείας με την ελληνική πλευρά κατέληγε στο ποσό των 12,3 εκατομμυρίων ευρώ… Η όχι;

 

Και να ήταν τα μόνα

Το σίγουρο είναι πως όταν η αμερικανική εταιρεία BlackRock ανέλαβε το 2011 το τσεκ των ελληνικών τραπεζών υπό τις ευλογίες της Τράπεζας της Ελλάδοςφυσικά δεν το έκανε δωρεάνΟι πληροφορίες αναφέρουν ότι για εκείνη την έρευνα πληρώθηκε περί τα 17 εκατομμύρια δολάρια!!!

 

Εικάζεται πως από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμεραη BlackRock έχει κερδίσει απίστευτο χρήμα για να καταγράψει τις «μαύρες τρύπες» των τραπεζώντα «κόκκινα» δάνεια και φυσικά να χαράξει ένα στρατηγικά καλύτερο… αύριο.

 

Κάτι ανάλογο είχε κάνει και στην ΙρλανδίαΤο 2011 η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας προσλαμβάνει την BlackRock Solutions και την πληρώνει με ζεστό χρήμα 30 εκατομμυρίων δολαρίωνΣυνεργάτες τότε της εταιρείας ήταν επίσης δύο ισχυροί παίκτες όπως: Boston Boston Consulting Group και Barclays Capital. Η Blackrock προβλέπει στο τέλος αύξηση κερδών για την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας περί τα 1,9 δισευρώ για την χρονική περίοδο 2011-2014. Όμωςέπεσε έξω και την Κεντρική Τράπεζα να κερδίζει μόλις 0,4 δισευρώΦυσικά και δεν έχασε απ’ όλη αυτήντην ιστορία η BlackRock.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως μία από τις εταιρείες που είχε αναλάβει το 2011 τον έλεγχο των ελληνικών τραπεζών για λογαριασμό της BlackRock Solutions ήταν και η «Ernst & Young». Εκείνη τη χρονιάη συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκονταν στο στόχαστρο των εποπτικών αρχών της Ιρλανδίας για τις πρακτικές (;) που ακολούθησε στον έλεγχο της τράπεζας Anglo Irish Bank (η «διάσωσή» της εκτιμάται ότι κόστισε περί τα 28 δισευρώ), η οποία τελικά χρεοκόπησε.

 

Τι συμβαίνειΚαι γιατί οι κριτικές φωνές στην Ευρώπη… υποχώρησαν στην πορεία;

Στην αρχή της οικονομικής κρίσηςφούντωναν οι φωνές στην Ευρώπη που έκαναν λόγο για τη θεωρία των «συγκοινωνούντων δοχείων». Δηλαδή, πώς η τρόικα βγάζει λεφτά από το Μνημόνιο μέσω εταιρειώνόπως η BlackRock, οι οποίες εμφανίζονται ως διασώστες της ευρωπαϊκής οικονομίαςΘυμίζουμε δύο περιπτώσεις όπως αυτή των ισπανικών τραπεζών το 2012 όπου η εταιρεία (Alvarez and Marsal) η οποία είχε αναλάβει τη… διάσωσή τουςγέμισε τις τσέπες της με 2 εκατομμύρια ευρώλιγότερα ομολογουμένως απ΄ όσα πληρώθηκε για το αντίστοιχο πακέτοστην Κύπρο απ’ όπου πήρε 6,6 εκατομμύρια ευρώ για τη δουλειά που έκανε.

 

Σύμφωνα με έντονες κριτικές απόψεις για τον ρόλο των πολυεθνικών διασωστών την χωρών της Ευρώπης που ταλανίζονται από την οικονομική κρίσητρόικα με εταιρείες όπως η BlackRock, η Alvarez και Marsal, Oliver Wyman, Pimco κ.λπ., ουσιαστικά αποφασίζουν όχι μόνον ποιες τράπεζες θα σωθούναλλά και ποια χώρα θα χρεοκοπήσει.

 

Ο Larry στον Σαμαρά

Οι Έλληνες πολιτικοί και δη… οι κυβερνήτες έχουν μία προτίμηση (ή αδυναμία να παρέμβουν σε επιλογές τρίτων για την χώραστη BlackRock. Εκτός του ότι ορισμένοι διαθέτουν και «προϊόντα» της εταιρείας στο πόθεν έσχες τους (θεμιτό ή αθέμιτο είναι άλλη μεγάλη κουβέντα).

 

Τον Δεκέμβριο του 2013 κι ενώ παρατηρούνταν έντονη κινητικότητα επαφών Ελλάδας-ΗΠΑο ιδρυτής της BlackRock φτάνει στην Αθήνα υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και συναντά αρχικά τον τότε Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο και φυσικά τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

 

Ακολούθησε μία ακόμη συνάντηση τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς λίγο αργότερα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην ισχυρότερη οργάνωση του εβραϊκού λόμπι των ΗΠΑ, American Jewish Committee.

 

Πάντωςένα από τα στελέχη της τότε κυβέρνησης που εμπιστευόταν και συνεχίζει να εμπιστεύεται η BlackRock είναι και ο πρώην τσάρος της ελληνικής οικονομίαςΓιάννης Στουρνάρας.

 

Η BlackRock βρίσκεται παντού

Η BlackRock βρίσκεται παντού από την αρχή της οικονομικής κρίσης στη χώραΙδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πως η εταιρεία Artume SA (θυγατρική της Blackrock), συμφερόντων της αμερικανικής αυτής εταιρείαςέχει αναλάβει να κατασκευάσει το εμπορικό κέντρο «Academy Gardens» στο ΒοτανικόΌπως επίσης και η παρουσία της στην γνωστή εταιρεία El Dorando (από τους βασικούς μετόχους).

 

Η εταιρεία αυτή «ταξιδεύει» όπου εντοπίζει «Άλφα». Δηλαδή; «Άλφα» σημαίνει πως επένδυση με απόδοση μεγαλύτερη του ρίσκου.

 

Όπως συνέβη στην Αφρική το 2009 με επενδύσεις σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε ακραία χαμηλές τιμές απόκτησηςΒοήθησαν αυτές οι επενδύσεις τη χώρα να αναπτυχθεί;

 

Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει

Πριν από περίπου δύο χρόνιαο ειδικός γραμματέας του προγράμματος TARP, γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ κατήγγειλε με επιστολή του στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (FED) πως η BlackRock «έλαβε 120 εκατομμύρια δολάρια για παροχή συμβουλών στη FED προκειμένου να κάνει έλεγχο στα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών». Για τον ίδιο λόγο αλλά και για λόγους ρευστότητας, πήρε και άλλα 3,8 δισδολάριαΜέχρι εδώ ας πούμε καλάΌμωςενώ η εταιρεία πληρώνονταν από τη μία, πληρώνονταν και από την άλλη με διαφορετικό τρόποαγόραζε μαζί με άλλεςεταιρείες ομόλογα τραπεζών με υποθήκες στεγαστικών δανείωνΔηλαδήαπό τη μία έλεγχε τα ομόλογα και μετά τα αποκτούσε!!!

 

Ότι και να συμβαίνει (που συμβαίνουν πολλά στο παρασκήνιοένα είναι σίγουρο: «Τα χρόνια της αθωότητας» είναι ένα αριστουργηματικό βιβλίο της Ιντιθ Γουόρτονόπως φυσικά και «Το τέλος της αθωότητας» του Στίβεν ΚινγκΑπό κει και ύστερα η αθωότητα είτε αυτοκτόνησεείτε δολοφονήθηκεΩς εκ τούτου ας μην την αναζητούμε

 

Σ.σ., όχι δεν γνωρίζουμε αν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει συναντηθεί με τον ισχυρό Larry της BlackRock. Εννοείται ότι μπορεί να το κάνειΆλλωστε διανύουμε περίοδο έντονων επαφών με την ΗΠΑΤο σίγουρο, πάντωςείναι πως την κρίσιμη περίοδο για την ελληνική παρουσία στην Ευρώπητον περασμένο Μάϊο ο Larry έστελνε… μηνύματα: «Μια ελληνική αποχώρηση από την Eυρωζώνη είναι μακράν λιγότερο καταστροφική από τις παραχωρήσεις που μπορεί να ζητηθούν και από άλλες χώρες… απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θέλει ναανατρέψει τις προηγούμενες συμφωνίες για μεταρρυθμίσεις»…


Πηγή : www.newsmakedonia.gr,